Vilka material används?

Vi bygger för det mesta av betong.lecablock och trä.