Hur stort är hela området?

Området är ungefär fyra hektar stort.