Hur stora är hustomterna?

Mellan 400 och 500 kvadratmeter