Finns det restaurang? Affär?

Vi bygger en restaurang och vi kommer bygga en butik för vardagliga varor.