Får man någon garanti på husen och lägenheterna?

I Thailand finns en byggaranti på två år. Sen får man teckna en försäkring.